Izmjene nakon 1.7.2013.

Ulaskom Hrvatske u EU, primjenjuje se novi Zakon i Pravilnik o PDV-u. U skladu s time, 1.7.2013. će vas pri prijavi u program e-računi čekati potrebne prilagodbe.

Prilagodbe se odnose na:

  • promjene u odabiru vrsta prodaje pri izdavanju računa i unosu ulaznih računa te promjene u obračunu PDV-a,
  • uvođenje PDV identifikacijskog broja,
  • pretraživanje podataka o poslovnim subjektima u VIES, bazi direktno iz programa.


PISANJE PRODAJNIH DOKUMENATA I UNOS PRIMLJENIH RAČUNA

Pri pisanju prodajnih dokumenata i unosu primljenih računa, na odabir ćete imati nove vrste prodaje na temelju kojih će se obračunavati i iskazivati PDV, u skladu sa novim Zakonom o PDV-u. Vrsta prodaje koju definirate na dokumentima će kao i do sada utjecati na obračun PDV i na sastavljanje obrazaca.


IDENTIFIKACIJSKI BROJ ZA PDV I VIES BAZA

U podacima poslovnih partnera, obveznika poreza na dodanu vrijednost, upišite ID br. za PDV koji će se ispisivati na prodajnim dokumentima. Ako poslujete s partnerima iz EU, program će automatski provjeravati podatke u VIES bazi prilikom izdavanja računa i upozoriti vas ako vaš poslovni partner nije upisan u bazu.


PODRUČJE PRIMJENE PDV-A I PROMJENA TERMINOLOGIJE

Nabava dobara iz EU, što se do sada smatralo uvozom, od 1.7.2013. smatra se stjecanjem dobara, a dosadašnji izvoz u zemlje EU, od 1.7.2013 dalje smatra se isporukom dobara.

  • Tuzemstvo - područje Republike Hrvatske,
  • EU područje – područje Europske unije tj. područje država članica,
  • Treće zemlje – zemlje i područja koja nisu dio Europske unije,
  • Treće područje – područja država članica koja su izuzeta iz područja Europske unije.


UVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA

Postupak oporezivanja porezanom na dodanu vrijednost uvoza iz trećih zemalja ostaje isti kao što je i sada. Pri uvozu iz zemalja koje nisu članice Europske unije, Carinska uprava će i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu.

Pretporez pri uvozu dobara porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazivat će u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) kao i sada.


ROK ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

Prijava PDV-a predaje se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (mjeseca ili tromjesečja).

Tromjesečni porezni obveznici koju počinju obavljati transakcije unutar EU tijekom tromjesečja, obvezni su za svaki mjesec tog tromjesečja podnijeti mjesečnu prijavu PDV-a.

Primjer: Ako tromjesečni obveznik PDV-a u studenome 2013 obavi transakciju unutar EU, odmah postaje mjesečni obveznik PDV-a, što znači da je obavezan podnijeti prijavu PDV-a za mjesec studeni i prosinac, ali i za mjesec listopad s time da za onaj mjesec u kojem je imao transakcije unutar EU treba podnijeti i Zbirnu prijavu također do 20. u mjesecu.

Stjecatelji dobara ili primatelji usluga kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj, a koji nisu upisane u registar obveznika PDV-a podnose prijavu PDV-a za ono obračunsko razdoblje u kojem su imali takve transkacije.

IZVOR: www.porezna-uprava.hr