Isprobajte sada!

Obračun plaća i drugih osobnih primitaka
Nikad jednostavnije

Modul za obračun plaća i drugih osobnih primitaka omogućuje obračun, automatsko knjiženje i isplatu:

  • plaća, uključujući naknade, stimulacije, razne bonuse ili druge primitke u naravi koje možemo u programu samostalno postaviti za svaku tvrtku (zajedno s automatskim računanjem naknade za minuli rad),
  • regresa i božićnica,
  • obračun doprinosa,
  • obračun naknada za prijevoz na posao i za topli obrok,
  • vođenje evidencije kredita i drugih vrsta obustava,
  • obračun drugog dohotka po ugovoru o djelu,
  • autorskih honorara,...

Za sve vrste isplata možete direktno u programu generirati naloge za plaćanje te ih putem modula Banka proslijediti u vaš program za elektroničko bankarstvo. Zaključavanjem obračuna, isti se automatski knjiži u glavnu knjigu prema vašem kontnom planu i postavkama automatskog knjiženja, koje možete samostalno prilagoditi ako vam preuzete postavke ne odgovaraju.

U modulu plaće možete ispisati slijedeća izvješća:

  • JOPPD obrazac o isplaćenim plaćama i drugim primicima u određenom razdoblju,
  • Izvještaj o obračunanim satima rada zaposlenika,
  • Rekapitulacije obračuna plaća po mjestima troška i drugim kriterijima,
  • Sažetak obračuna prihoda isplaćenih u razdoblju (za porez na dohodak) za Poreznu upravu
  • Izvoz podataka i generiranje datoteka za slanje putem ePorezne.

Program omogućuje vođenje evidencije prisutnosti na radnom mjestu, evidencije odustnosti radi bolovanja i evidencije godišnjih odmora uključujući i funkcionalnost za godišnji izračun istih. S primjerenim dodijeljivanjem korisničkih ovlasti, možete svim zaposlenicima omogućiti samostalno vođenje vlastite evidencije sati i putnih troškova, koje nakon toga mjesečno odgovarajuće obračunate i zaključite.

Uporaba programa je vrlo jednostavna jer je program uvijek usklađen sa zakonodavstvom te sadrži sve tekuće podatke o:

  • prosječnim mjesečnim plaćama,
  • dohodovnim ljestvicama,
  • fondu radnih sati za tekući i protekle mjesece,
  • o broju radnih dana i blagdana,
  • visini minimalne plaće,
  • i maksimalnih iznosa neoporezivih naknada.

Modul za obračun osobnih primitaka je povezan s modulom Putni nalozi stoga upozorava na moguće obračunane dnevnice u obračunskom mjesecu te za vas automatski izračunava iznos korištenja službenog automobila u privatne svrhe na osnovu nabavne vrijednosti vozila i datuma nabave ili vrijednosti leasing rate. Dodatno program omogućuje slanje svih ispisa uključujući isplatne liste putem elektroničke pošte, što omogućuje efikasnu komunikaciju između knjigovodstvenih servisa i njihovih stranaka.